SOTIS- Samtal om tobak och nikotin i mötet med ungdomar

Bild på en dosa med vitt snus

SOTIS manualen syftar till att stärka tobaks och nikotinfrihet och ge stöd att begränsa och avbryta ett påbörjat bruk, genom samtal som anpassas efter ungdomarnas erfarenheter i tre olika samtalsspår. SOTIS vänder sig till dig som har möjlighet att stödja ungdomar till tobaks och nikotinfrihet, till exempel i skolan, på ungdomsmottagningar eller i vården. Ta […]

Full koll

Full koll.

På fullkoll.nu får föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars relation till alkohol och andra droger. Är det verkligen så farligt om en tonåring dricker lite nån gång ibland? Spelar mitt ”nej” ens någon roll? Här får du veta vad forskningen visar, vilka argument som […]

Prata om alkohol

På webbplatsen prata om alkohol finns skolmaterial för att prata med unga om värderingar och alkohol. Materialen är kostnadsfria och bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på diskussion och reflektion. Allt metodmaterial är kopplat till kursplaner för att enkelt kunna fläta in det alkoholförebyggande arbetet i den ordinarie undervisningen. Det finns också utförliga lärarhandledningar och […]

Bästa hälsan, pedagogiskt material

Materialet är en del av arbetet med den regionala enkätundersökningen Barns och ungdomar hälsa och levnadsvanor. Bästa hälsan är tänkt att vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete och innehåller uppgifter och övningar utifrån fem olika teman: Psykisk hälsa och välmående Ensamhet, relationer och tillit Mat och rörelse Sömn, stress och skärmtid ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Bästa hälsan, […]

Gängsnacket

Gängsnacket.

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på […]

Prata om spel

Pratbubbla med texten Prata om spel.

Prata om spel är ett metodmaterial för att arbeta med spel om pengar i skolan. Det innehåller både verktyg, övningar och utgör också en kunskapsbank. Koncept och pedagogik är utvecklat av ett antal erfarna pedagoger och bygger på aktuell forskning kring preventionsarbete. Metodmaterialet Prata om spel

ANDT på schemat

ANDT på schemat ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Materialet är anpassat för Lgr 11 och kan användas som stöd för ANDT-undervisningen antingen den bedrivs separat i olika skolämnen eller som ett ämnesövergripande arbete. Materialet togs fram av Länsstyrelsen i Dalarna […]

Föräldrainformation – foldrar

Bilden visar en glas bubbel, en spruta, en tablettburk, en cigarett och en tärning.

Länsstyrelserna har tagit fram fyra olika foldrar om cannabis, alkohol, tramadol och tobak och nikotin. Foldrarna finns på flera olika språk – svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska-farsi, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska. De korta foldrarna ger kunskap och tips till föräldrar samt stöd och hjälp om hur man hjälper sin tonåring. Foldrarna finns att ladda […]

Skärmar och spel, kunskapsstöd

En ungdom framför en skärm som visar en webbutik med en kamel i hörnet, mitt i natten. Hen har kaninöron på sig.

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra […]