Bästa hälsan, pedagogiskt material

Materialet är en del av arbetet med den regionala enkätundersökningen Barns och ungdomar hälsa och levnadsvanor. Bästa hälsan är tänkt att vara ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete och innehåller uppgifter och övningar utifrån fem olika teman: Psykisk hälsa och välmående Ensamhet, relationer och tillit Mat och rörelse Sömn, stress och skärmtid ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Bästa hälsan, […]

Tobaksfri skoltid

Tobaksfri skoltid NU!

Tobaksfri skoltid är en metod i sex steg som hjälper skolan att skapa en tobaksfri kultur i syfte att stödja elever till att förbli tobaksfria. Metoden är framtagen av A Non Smoking Generation. För mer information, kontakta:elin.g.faldt@lansstyrelsen.se tobaksfriskoltid.nu

Prata om spel, metodmaterial

Pratbubbla med texten Prata om spel.

Prata om spel är ett metodmaterial för att arbeta med spel om pengar i skolan. Det innehåller både verktyg, övningar och utgör också en kunskapsbank. Koncept och pedagogik är utvecklat av ett antal erfarna pedagoger och bygger på aktuell forskning kring preventionsarbete. Metodmaterialet Prata om spel

ANDT på schemat

ANDT

ANDT på schemat ett metodmaterial för lärare. Det går ut på att integrera undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak i olika ämnen. Materialet är anpassat för Lgr 11 och kan användas som stöd för ANDT-undervisningen antingen den bedrivs separat i olika skolämnen eller som ett ämnesövergripande arbete. Materialet togs fram av Länsstyrelsen i Dalarna […]

Föräldrainformation – foldrar

Bilden visar en glas bubbel, en spruta, en tablettburk, en cigarett och en tärning.

Länsstyrelserna har tagit fram fyra olika foldrar om cannabis, alkohol, tramadol och tobak och nikotin. Foldrarna finns på flera olika språk – svenska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska-farsi, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska. De korta foldrarna ger kunskap och tips till föräldrar samt stöd och hjälp om hur man hjälper sin tonåring. Foldrarna finns att ladda […]

Skärmar och spel, kunskapsstöd

En ungdom framför en skärm som visar en webbutik med en kamel i hörnet, mitt i natten. Hen har kaninöron på sig.

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer. Syftet med kunskapsstödet är att öka kunskapen hos föräldrar och andra […]

Ungdomar och cannabis

En förälder och en ungdom sitter och pratar i en soffa efter att ha ätit smörgås. Illustration.

På denna sida hittar du dels det föräldramötesmaterial om ungdomar och cannabis som Livsstil Kronoberg tagit fram, dels en kort faktafilm om cannabis hälso- och social effekter som Länsstyrelsen i Västernorrland tagit fram. Föräldramötesmaterial ungdomar och cannabis Livsstil Kronoberg har tagit fram presentationsmaterial som du kan använda vid föräldramöten eller liknande. Materialet består av en […]

Ungdomar och alkohol

Ett tonårsrum med säng, nallebjörn och en tom dryckesflaska.

Livsstil Kronoberg har tagit fram presentationsmaterial som du kan använda vid föräldramöten eller liknande. Materialet består av en Powerpoint-presentation med talmanus till varje bild, infofoldrar på flera språk samt en lista med bra kontakter för både vuxna och ungdomar som har frågor kopplade till alkohol. Powerpoint: föräldramöten om ungdomar och alkohol Talmanus: ungdomar och alkohol, […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.