Film om Livsstil Kronobergs arbete

Fastnålad knapp med texten Livsstil Kronoberg på en tröja.

Under våren har vi i beredningsgruppen haft ett samarbete med studenter i Globala studier vid Göteborgs universitet. Under sitt sista läsår på kandidatprogrammet har de haft i uppgift att kommunicera hållbarhet. Vi är glada att de tog kontakt med oss och ville göra något för att synliggöra arbetet i länet! Resultatet blev en film som […]

Länsmöte med fokus på ny regional handlingsplan

Fastnålad knapp med texten Livsstil Kronoberg på en tröja.

Den 21 april bjöd Livsstil Kronoberg in till ett länsmöte med rubriken ” Tillsammans för ett tryggt och hållbart Kronoberg”. Mötet anordnades i anslutning till lanseringen av den nya nationella ANDTS-strategin, som presenterades samma dag. Fokus för mötet var det länsgemensamma ANDTS- och brottsförebyggande arbetet. Med en ny nationell strategi på plats – hur kan […]

Kommunbesök med fokus på det lokala ANDTS- och brottsförebyggande arbetet

Karta med länets kommuner

Som ett led i processen med att ta fram en ny regional handlingsplan för länets ANDTS- och brottsförebyggande arbete, så genomfördes under januari månad digitala kommunbesök i samtliga länets kommuner. Livsstil Kronoberg mötte då kommunens ANDTS-samordnare, brottsförebyggande samordnare samt kommunpolis. Det blev åtta mycket givande möten, där vi bland annat diskuterade vilka utmaningar som kommunerna […]

Dags för ny regional handlingsplan!

Livsstil Kronoberg har nu påbörjat arbetet och processen med att ta fram en ny regional handlingsplan för det ANDTS- och brottsförebyggande arbetet i Kronoberg. Handlingsplanen ska gälla för perioden år 2022-2026, och kommer att utgå från den nya nationella ANDTS-strategi som beslutas om i mars i år, samt det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. En […]

Föräldrars inställning kan avgöra om barn blir tobaksbrukare eller inte

Av de som röker börjar hela 90 procent innan de fyllt 18 år. Inställningen hos vårdnadshavare och förälder är avgörande när det handlar om att förebygga tobaksbruk hos barn. Under den Tobaksfria veckan, som inleds idag, riktar sig därför Länsstyrelsen, tillsammans med länets kommuner, särskilt till alla föräldrar, som kan göra mycket för att skydda […]

Nytt pedagogiskt material för skolans hälsofrämjande arbete!

Sedan 2003 har Region Kronoberg genomfört enkätundersökningar till barn och ungdomar i länet. Arbetet sker i samverkan med länets skolor och är en viktig del i kartläggningen av hur barn och unga i länet mår. Utifrån undersökningens resultat har nu ett pedagogiskt material tagits fram – Bästa hälsan! Materialet är tänkt att vara ett stöd […]

Kampanjen rökfria miljöer

Visste du att en ny tobakslag har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer? Det betyder att alla former av rökning är förbjuden på lekplatser, uteserveringar, busshållplatser, perronger och vid entréer och idrottsanläggningar. Av omtanke! Läs mer om kampanjen Rökfri Miljö på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/